TagGruppen A/S

​Gladsaxe Møllevej 21

2860 Søborg ​

Ring: 91 92 93 94

​Bestil tagtjek i Juni og få 10% rabat på ordre med rens og maling af tage. 

(betontegl, skiffer og bølge - eternit)                          

(Beløbet modregnes ved accept af tilbud.) 

Stråtag

TagGruppen har et godt samarbejde med Tækkemester Finn Guld, som udfører alt inden for stråtage.

Finn Guld udfører alt arbejde i forbindelse med opførelse af stråtag, blandt andet alt tække- og tømrerarbejde, brandsikring, og de laver selv inddækninger og mindre murerarbejder.

De lægger vægt på en god kundebetjening herunder:​

  • at der er klare aftaler og skriftlige tilbud, hvor aftalerne er klart og entydigt beskrevet.
  • at de gennemgår det udførte arbejde ved afslutningen.
  • at de anvendte materialer opfylder alle lovmæssige krav og er kontrolleret for fejl.

Firmaet beskæftiger flere tækkemænd som arbejder i to hold, så de kan påtage sig store som små opgaver.

Finn Guld startede i foråret 1980 hos tækkemand Godtfred Skjoldager Hansen i Herlev. I 1984 flyttede han til Køge, og siden foråret 1987 har han været selvstændig tækkemand.

I starten var han alene med en enkelt medhjælper, der hjalp ham i perioder. Ellers var firmaet baseret på samarbejde med andre selvstændige tækkemænd ved større arbejder.

Firmaet har langsomt udviklet sig med flere ydelser og medarbejdere.

I 1995 meldte Finn Guld sig ind i Tækkelauget og er også medlem af BYG GARANTIORDNING.

Læs mere om​